Login
Meno
Zabudnuté heslo?
Zabudli ste svoje prihlasovacie meno?

KettenMAX
KettenMAX
Zobraziť v plnej veľkosti





ZĽAVA

ČÍM VIAC NAKUPUJEŠ, TÝM MENEJ PLATÍŠ!

Dobre ošetrená reťaz je jedinou cestou k predĺženiu intervalu jej výmeny, efektívnejšiemu využitiu výkonu motoru a vyššej bezpečnosti. Použitie KettenMaxu zaručí oČistenie reťaze pred namastením a nanesením optimálnej dávky mastiva na čistý povrch. Tím predĺžite životnosť a zamedzíte znečištenie zadného kolesa. Pokiaľ údržbu provádzate pravidelne výrobcovia motocyklov odporúčajú každých 500 až 1000 km významne predĺžite životnosľ celej reťazovej sady. KettenMax zníži náklady na čistiace a mastiace prostriedky. AKO KETTENMAX ČISTÍ? Čistenie reťaze zaisťujú kefky, ktoré súčasne vyčistia kovové diely aj tesniace krúžky. čistiaca kvapalina je dopravená presne do miest, kde se usadzuje nečistota. Použitá kvapalina odteká do pristavenej nádoby. Mastivo v spreji je nanesené do miest, kde je reťaz namáhaná. Kefky uľahčujú dopravu mastiva do ťažko prístupných miest a zároveň prebytočné mastivo stírajú. KettenMax použijete pre ľavo aj pravostranne umístnené reťaze.

Výrobcovia



(c) 2011 Buldog | Powered by Joomla | Created by Towdy